Menu région Mauricie

Les pâtes

pizza
Spaghetti sauce à la viande
Plat 7’’  10,10$
Plat 9’’  14,10$
pizza
Spaghetti au gratin
Plat 7’’  11,85$
Plat 9’’  15,20$
pizza
Lasagne au gratin
Plat 7’’  11,85$
Plat 9’’  15,20$
pizza
Spaghetti Spécial 67

Avec champignons, pepperoni, piments verts et oignons

Plat 7’’  11,85$
Plat 9’’  15,20$
pizza
Lasagne Spéciale 67

Bacon, piments verts, pepperoni, champignons et fromage gratiné

Plat 7’’  13,90$
Plat 9’’  17,70$