Menu région Mauricie

Les pâtes

pizza
Spaghetti sauce à la viande
Plat 7’’ 10.90$
Plat 9’’ 15.25$
pizza
Spaghetti au gratin
Plat 7’’ 12.80$
Plat 9’’ 16.75$
pizza
Lasagne au gratin
Plat 7’’ 12.80$
Plat 9’’ 16.75$
pizza
Spaghetti Spécial 67

Avec champignons, pepperoni, piments verts et oignons

Plat 7’’ 13.50$
Plat 9’’ 17.95$
pizza
Lasagne Spéciale 67

Bacon, piments verts, pepperoni, champignons et fromage gratiné

Plat 7’’ 15.00$
Plat 9’’ 19.15$